Oskar Stenmark - Piatruba


  • Polska av Börjes Olle
  • Brudviken
  • Gånglåt
  • Polska efter Dyrsmeds Jon
  • Hornlåt
  • Polska efter Tång Gudmund
  • Sjöns Hans Polska
  • Polska efter Tång Gudmund och Dal Jerk
  • Brudhisslåt
Piatruba IGCD 205
Oskar Stenmark CD
2014-05-25 ---

Under hösten 2012
bildade Oskar Stenmark en
trio. Syftet var att utforska och
spela musik från hans förfäder
i Gärdebyn, Rättvik. Oskars
farmors far och bror, Hans och
Olle Börjes, var två mycket
eftertraktade spelemän. Deras
repertoar bestod av polskor,
gånglåtar
och valser, musik som klingat
runt Siljan under flera hundra
år. Piatruba (piano, trumpet
och bas) bildades med syftet
att behandla dessa melodier
utifrån dagens syn på musik,
men med improvisation som
verktyg att länka dåtid till nutid,
och att föra musiken in i
framtiden.

© 2004 by IMOGENA. All rights reserved